Volejte 737 153 393
info@vnorovynet.cz

Elektrická zabezpečovací signalizace

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) slouží k zabezpečení budov i venkovních prostor, cenných předmětů, ale i k přivolání pomoci při napadení osob apod. Profesionálně navržený a instalovaný systém zajišťuje vysoce spolehlivou a včasnou signalizaci narušení střežených prostor nebo předmětů. Zároveň minimalizuje pravděpodobnost planého poplachu.

Výhody

 • Spolehlivá a včasná signalizace narušení střežených zón
 • Minimalizace škod způsobených narušitelem umožněním včasného zásahu
 • Minimalizace pravděpodobnosti planého poplachu
 • Možnost připojení systému EZS k pultu centralizované ochrany PČR či bezpečnostních agentur

Nabízíme:

 • Odborné poradenství a konzultace v počáteční fázi - analýzu rizika a cen
 • Projekci systému dle představ zákazníka
 • Profesionální instalaci systému
 • Servis a údržbu

Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace (EPS) slouží k včasné detekci a signalizaci vznikajícího požáru v objektech, kde je to vyžadováno dle požárního posouzení nebo na základě přání vlastníka objektu. Základní funkcí systému je detekce požáru v jeho počátečním stádiu, kdy je snazší požár zlikvidovat, a tak předejít ohrožení života či zdraví osob a velkým škodám na majetku. Součástí EPS může být stabilní hasicí zařízení.

Systém se dá integrovat do grafi cké nadstavby a tím na monitorovacím PC kontrolovat celý objekt. Časté je též propojení na PCO (pult centrální ochrany hasičského sboru).

Nabízíme:

 • Odborné poradenství a konzultace
 • Projekci systému dle představ zákazníka
 • Profesionální instalaci systému
 • Servis a údržbu